ایران دارو، مکمل سلامتی

کاربرد موکوسیل

نقش مهم گلوتاتیون در تنظیم بسیاری از عملکردهای مهم سلولی منجر شده است تا کاربردهای فراوانی از فرآورده های مولد آن به اثبات برسد از جمله :

 • کمک به حفظ سیستم ایمنی در وضعیت مطلوب
 • خنثی کننده و جاذب رادیکالهای مخرب
 • سمیت زدایی بدن در انواع مسمومیت ها مانند مسمومیت با استامینوفن
 • حفاظت از بدن در مقابل آسیب های ناشی از رادیو درمانی و یا شیمی درمانی در انواع سرطان ها
 • تاثیر در حفظ سلامت عمومی زنان و مردان و افزایش میزان باروری
 • کاهش التهابات دستگاه تنفسی
 • رقیق کننده ی موثر ترشحات تنفسی وکمک کننده به دفع راحت تراخلاط تنفسی
 • کمک به بهبود عملکرد کلیه و محافظت از سلول های کلیوی
 • کمک به حفظ درخشندگی پوست

عوارض

 • افزایش حجم ترشحات برونش
 • واکنش های آلرژیک
 • MedlLbTesting Guideline For The Diagnosis Of Spirosis
 • تحریک ناحیه گلو و گوش
 • احساس ضعف
 • عوارض گوارشی